SBO de Horst - Buizerd
donderdag, 09 juli 2020
19
aug

Wij zijn de Buizerd!

Welkom op de webpagina van groep Buizerd

Wat leuk dat je onze webpagina komt bezoeken! We hebben hier allerlei informatie verzameld over onze groep, onze meester en juffrouw en
over afspraken voor schooljaar 2019-2020. Veel plezier met lezen!

Groep Buizerd

Wij zijn dol op even getallen!

Dit schooljaar wordt de oppervlakte (lengte x breedte) van onze groep optimaal gebruikt...
Als we er allemaal zijn, dan bezoeken 20 jongens en meisjes dagelijks onze groep.
De verhouding jongens en meisjes valt dit jaar, in tegenstelling tot vorig schooljaar, in het voordeel van de jongens uit | 12 jongens en 8 meisjes

De hoofdrolspelers van onze groep zijn :
Shania, Evi, Romy, Jenna, Jeanny, Mike, Davy, Angelina, Senna, Damian, Marilyn, Troy, Jobbe, Jordy, Dominick, 2 Tygo's, Sybren, Stefan
and last but certainly not least : Nick

In de Buizerd zullen dit schooljaar 3 (oeps, dat is een oneven getal) leerkrachten acte de présence geven. Meester Sven en Juf Judith
In onderstaand schema lees je wanneer welke leerkracht zijn/haar pedagoochelarij mag vertonen. Ook lees je in dit schema wanneer we gymles hebben.

 

Dag

leerkracht

 

Maandag

Meester Sven

 

Dinsdag

Meester Sven

 

Woensdag

Meester Sven &
Juf Judith

 

Donderdag

Juf Judith

 

Meester Sven heeft op donderdag papa-dag dan mag hij zich ontfermen over zijn eigen kroost!

Vrijdag

Meester Sven

 ’s middags gaan we de hele middag naar de gymzaal, lekker sporten.

Dit vinden wij belangrijk!

In onze groep staat een goed en prettig groepsklimaat voorop. We werken iedere dag samen om een goede sfeer in de klas te creëren. Een leef- en leerklimaat waar we ons allemaal welkom, veilig en fijn kunnen voelen, waar we ons zelf mogen zijn en waar we fouten mogen maken als teken dat we aan het leren zijn.

Joy We werken vanuit de gedachte: "Goed gedrag kun je leren" (SW-PBS). 
Als we sociaal competent gedrag laten zien, dan kunnen we daar voor beloond worden. Soms krijgen we een beloning in de vorm van een "JOY" muntje, een andere keer in de vorm van een compliment. Als we 10 Joy-muntjes hebben verdiend, dan mogen we de muntjes inruilen voor iets extra's. Bijvoorbeeld : Een dagdeel naast een vriendje/vriendinnetje zitten, lezen in de luxe zitzak, een kort filmpje kijken etc.

  • We sparen ook via een 100-veld voor een gezamenlijke groepsbeloning. We vullen dan samen 100 hokjes op ons 100-veld in wanneer we ons als groep houden aan de door onszelf opgestelde (positief geformuleerde) groepsafspraken (onze groepsnorm) en de verwachtingen van onze leerkracht. "Samen bereik je immers veel meer!"

In vogelvlucht onze schooldag

Iedere ochtend starten we, bij binnenkomst in de groep, met 5 minuten stillezen. De juf of meester heeft ons dan natuurlijk eerst na het belsignaal buiten opgehaald. Wanneer we aan het lezen zijn, heeft de meester of juf tijd om even 1 op 1 contact met ons te maken, om een handtekening in de agenda te zetten en hij/zij kan dan controleren of er een nieuwtje in de agenda staat. 

We oefenen met het gebruik van onze eigen schoolagenda. De bedoeling is dat we onze agenda iedere dag mee naar huis en de volgende schooldag weer mee naar school nemen. In onze agenda's kunnen onze ouders mededelingen schrijven, denk bv. aan afspraken na schooltijd of de reden waarom we niet aan de gymles kunnen deelnemen.

Daarna bespreken we het dagprogramma. We starten, net als in alle andere groepen, met de technisch leesles.

Tijdens de ochtenduren werken we in de Buizerd voornamelijk aan de kernvakken :  technisch lezen, taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen. ’s Middags werken we vooral aan: wereldverkenning, sociaal emotioneel leren (SEL), schrijven, tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek, gymnastiek en verkeer.

We genieten van vrije momenten waar we de ruimte krijgen om samen te werken en/of samen te spelen (d.m.v. energizers).

3x in de week (maandag, dinsdag & donderdag) werken we aan "contractwerk". Terwijl de meesten van ons zelfstandig aan het (eigen afgestemde) werk zijn, is er ook één klein groepje dat samen met de juf of meester Ralfi-achtig leest. We mogen dan zelf de leestekst uitkiezen en die blijven we herhaald lezen, soms in koor en dan weer eens om de beurt. De leerkracht geeft ons dan instructie en feedback op onze leesvaardigheid maar stimuleert ons ook om ons best te blijven doen, waardoor ons doorzettingsvermogen toeneemt want als je lezen lastig vindt, dan is dat niet altijd ons meest favoriete onderdeel. 

Elke vrijdagmiddag gaan we de hele middag gymmen in sportcentrum ‘de Bandert’.
We zijn dan samen met twee andere groepen in de gymzaal. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de laatste schoolbel om 14:30u, op woensdagen moeten we de school al om 12:45u verlaten. Ah jammer!!!

Huiswerk & groepsafspraken

  • We krijgen in onze groep huiswerk mee, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Hier worden wij helemaal zelf verantwoordelijk voor gemaakt. Een beetje hulp om ons hieraan te helpen herinneren vinden wij niet erg maar we moeten wel leren om hier zelf aan te denken.
  • Op maandag krijgen we 20 huiswerkwoordjes (spelling) mee, het woorddictee wordt op vrijdag afgenomen (10 woordjes)
  • Op woensdag krijgen we groepshuiswerk mee naar huis. De inhoud van het huiswerk verschilt per week.
    Alle vakken zullen afwisselend aan bod komen. De meester probeert ons huiswerk op maat mee te geven, net niet boven ons niveau zodat we het zonder frustratie thuis kunnen maken.
  • In het kader van onze persoonlijke ontwikkeling kan er soms (in overleg met de leerkracht(en)) huiswerk op maat aangeboden worden. Om bijvoorbeeld een bepaald leerstofonderdeel extra in te oefenen.
  • We leren ook om het (extra) huiswerk en andere (groeps)activiteiten in onze eigen schoolagenda te noteren.
  • Dit allemaal in het kader van de overstap in augustus 2020 richting het vervolgonderwijs. We zitten in de eindgroep en dat betekent dat we na dit schooljaar allemaal uitvliegen en onze 'Horst' zullen gaan verlaten maar nooit zullen vergeten. 

Contact

Via het e-mailadres buizerd@sbodehorst.nl bereikt u alle leerkrachten van onze groep en kunt u hen een berichtje of een mededeling sturen.


 

De Buizerd

Website onderdelenBuizerd

De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De buizerd komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azie.

Hij is een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert waar hij broedt, op de koudste gebieden en enkele ondersoorten na. De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden.

Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, reptielen en vogels, maar hij doet ook dienst als aaseter.


© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.