Onze nieuwe buizerds
maandag, 27 augustus 2018
27
aug

Onze groep

Welkom op de website van de Buizerds

Dit jaar zijn er 16 leerlingen in de groep Buizerd

Dat zijn: Nick W., Nick L., Florencia, Jade, Tygo, Nikki, Geertje, Gaby, Joël, Jeanny, Fabio, Nordin, Dani, Rowena, Nina en Kyra

Dit jaar is er een mooie evenwicht tussen jongens en  meisjes in onze groep Buizerd. Dit jaar is de verdeling 9 - 7 in het voordeel van de meisjes.

In de groep Buizerd zijn dit jaar 2 leerkrachten werkzaam. Juf Miranda Cuijpers en meester Sven Joosten. In het onderstaande schema lees je wanneer welke leerkracht in de groep is. Ook lees je in dit schema wanneer we gymles hebben.

 

Dag

leerkracht

 

Maandag

Meester Sven

 

Dinsdag

Meester Sven

 

Woensdag

Meester Sven

 Juf Miranda

Donderdag

Juf Miranda

 

ouderschapsverlof
Meester Sven

Vrijdag

Meester Sven

 ’s middags Gym

 

In onze groep staat een goed en prettig groepsklimaat voorop. We willen samen werken aan een goede sfeer waar het voor alle kinderen fijn is om te leren.

Via het e-mailadres buizerd@sbodehorst.nl kunt u de leerkrachten een berichtje of een mededeling sturen.

 

Iedere ochtend starten we met 5 minuten stillezen. De meester of juf zet een handtekening in de agenda en controleert of er een nieuwtje in staat. We oefenen met het gebruiken van een schoolagenda. De bedoeling is dat de kinderen de agenda iedere dag mee naar huis nemen. In de agenda kunnen ouders mededelingen schrijven, denk bv. aan afspraken buiten school of de reden waarom een leerling niet kan deelnemen aan een gymles.

Daarna bespreken we het dagprogramma. We starten, net als in alle andere groepen, met de leesles.

’s Morgens werken we in onze groep vooral aan lessen als: lezen, taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en nieuwsbegrip. ’s Middags zijn er vooral lessen als: wereldverkenning, SEO, schrijven, tekenen, handvaardigheid, muziek, gymnastiek. We genieten van vrije momenten waar we de ruimte hebben om samen te werken of samen te spelen (energiezer).

Drie keer in de week (maandag, dinsdag & donderdag) werken we aan contractwerk.  Terwijl de kinderen zelfstandig werken, is er ook één klein groepje die samen met de juf of meester Ralfi-achtig leest. De kinderen kiezen deze tekst zelf uit. Na het houden van individuele leerlingbespreking proberen we de ambities van elke lln. In kaart te brengen. Samen geven we dan invulling aan het contractwerk. Waar wil jij sterker in worden, dat is ons uitgangspunt.

Op vrijdagmiddag gaan we de hele middag gymmen in sportcentrum ‘de Bandert’.
We gaan samen met de groepen Pelikaan en zeearend. Meester Baron zal vanuit Menswel de leerkrachten ondersteunen en coachen bij het geven van de gymles.

Huiswerken en afspraken:

 

 • We krijgen in onze groep ook huiswerk mee. 

 • Hier zijn we zelf verantwoordelijk voor. 

 • Op maandag krijgen we 20 huiswerkwoordjes mee, dictee is dan op vrijdag (10 woordjes)

 • Op woensdag krijgen we groepshuiswerk mee naar huis. De inhoud van het huiswerk verschilt per week. Alle vakken zullen afwisselend aanbod komen. Huiswerk is op maat van elke leerling

 • In kader van onze persoonlijke ontwikkeling kan er huiswerk op maat aangeboden worden. Om een bepaald onderdeel extra te oefenen.

 • We schrijven het huiswerk, ook het extra huiswerk en actvititeiten altijd in onze agenda

 • Zelf verantwoordelijkheid  dragen voor afspraken.

 • Dit is een eerste stap richting het vervolgonderwijs

  Dit vinden wij belangrijk

  We werken vanuit de gedachte: goed gedrag kun je leren (SW-PBS). Laat een kind goed gedrag zien belonen we dit met een muntje "JOY" of een compliment. Heeft een kind 10 joys verdiend, dan staat er een beloning tegenover. 

 • Verder werken we ook aan een gezamelijke groepsbeloning. We vullen samen 100 hokjes op ons 100-veld

 • Samen bereikt iedereen meer

   

   

 

De Buizerd

Website onderdelenBuizerd

De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De buizerd komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azie.

Hij is een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert waar hij broedt, op de koudste gebieden en enkele ondersoorten na. De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden.

Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, reptielen en vogels, maar hij doet ook dienst als aaseter.


Laatste fotoalbum
Fotoalbums groep Buizerd
Onze nieuwe buizerds
lekker samenwerken
maandag, 27 augustus 2018
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.