Boerderij opa Har
woensdag, 03 juli 2019
24
aug

Welkom op de webpagina van groep Goudvink!

Juf Anne Ruigt-Weijman en juf Marja Golsteijn-Orbons zijn de groepsleerkrachten van groep Goudvink. In deze groep zitten op bij de start van het schooljaar 12 kinderen; 7 jongens en 5 meisjes. De groep mag groeien tot 16 kinderen. 

De leerkrachten: 

Maandag

Juf Anne

Juf Magda: logopedie in de groep van 11:00-12:00 uur

Dinsdag

Juf Anne

 

Woensdag

Juf Anne & Juf Marja

 

Donderdag

Juf Marja

Juf Magda logopedie in de groep van 9:00-10:00 uur

Vrijdag

Juf Marja

 juf Kyra (onderwijsassistente)


Via het e-mailadres goudvink@sbodehorst.nl kunnen jullie onze juffen een berichtje of een mededeling sturen.

Juf Magda is logopediste op onze school. Op maandag en donderdag is juf Magda een gedeelte van de morgen bij ons in de groep erbij. We werken dan met behulp van een circuitvorm waarbij de kinderen tijdens één onderdeel van het circuit bij juf Magda in het logopediegroepje werken, alle kinderen komen dan één keer aan de beurt.

Onderwijsassistente

Op onze school is ook Juf Kyra Beckers werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zij is onderwijsassistente en is ook enkele dagdelen en vrijdag de hele dag in onze groep.

PSW OSK

In onze groep is er ondersteuning van PSW OSK (Ondersteuning School of Kinderopvang). Deze ondersteuning wordt ingevuld door Yvonne Smolenaers of Josien Kierkels. OSK is afgestemd op het individuele kind in zijn of haar omgeving, in dit geval de groep goudvink. Afhankelijk van de hulpvragen zijn er verschillende mogelijkheden in ondersteuning.

Gymmen

Op dinsdag- en donderdagmiddag gaan de kinderen van groep goudvink gymmen in het speellokaal binnen onze eigen school. Bij goed weer gymmen we ook wel eens buiten. De gymschoenen blijven daarom op school.

Planbord

In de klas werken we met een planbord. Hierop hangen de foto's van de kinderen.
Elk werkje/ontwikkelingsmateriaal is afgebeeld op een kaartje. De juffen hangen een kaartje klaar. Dit kaartje is gekoppeld aan verschillende ontwikkelingsgebieden denk aan: woordslim of beeldslim (beginnende geletterdheid en lezen), denkslim (rekenen), lichaamslim en natuurslim, maar ook zelfslim, mensenslim en muziekslim.

Er zitten werkjes tussen om te ontprikkelen of ontspannen en ook werkjes die aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Ook ontwikkelingsmaterialen, constructiematerialen en taakjes gericht op (beginnend) lezen en rekenen zitten er tussen. Er is ook ruimte voor kinderen om zelf een werkje te plannen of om samen te spelen in de hoeken (hoekenwerk). Op deze manier proberen we goed aan te sluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van ieder kind.


Zelfstandigheid

In onze groep werken we ook aan onze zelfstandigheid.
De juffen stimuleren om dingen zoveel mogelijk zelf te doen bijvoorbeeld het dicht maken van de jas en het aantrekken van de gymschoenenen. De kinderen leren hoe ze aan een ander hulp kunnen vragen als ze het zelf hebben geprobeerd en het niet lukt. 

Zelfstandig zijn is ook oefenen in sociale vaardigheden. De kinderen oefenen daarom helpende zinnen die de juffen aanreiken te verinnerlijken. Denk aan: wil je me helpen? Zullen we samen spelen? Mag ik dat van je lenen? Op deze manier kunnen kinderen zelf kleine problemen of hulpvragen oplossen. Voor het oefenen van deze sociale vaardigheden werken we met de methode "kinderen en hun sociale talenten" en zetten we School Wide Postive Behavior Support (SW-PBS = goed gedrag kun je leren) in.
Groepsweetjes

Methodes:

In onze groep werken we afwisselend met de methodes Peuterplein, Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. Alle methodes werken rondom een thema dat gedurende een aantal weken (meestal 4 centraal staan).

Als we werken met de methode Kleuterplein, dan kunnen we zonodig een stapje naar beneden gaan en/of aanvullen met de methode Peuterplein. Met behulp van Kleuterplein/Peuterplein ontdekken en ervaren we de wereld om ons heen.
Met behulp van deze methodes werken we aan de vakgebieden: taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling. Raai de Kraai (de knuffel behorende bij de methode) leidt ons door alle thema's.

Kleuteruniversiteit maakt in samenwerking met uitgevers van kinderboeken thematische projecten op basis van (prenten)boeken. Ook bij Kleuteruniversiteit komen de verschillende vakgebieden aan bod.

Zonodig kunnen we tijdens de rekenlessen ook nog gebruiken maken van de rekenmethode Wizwijs voor groep 1 en 2 (deze rekenmethode wordt ook gebruikt in de groepen 3 t/m 8).

Net zoals de andere groepen in onze school werken wij ook met de methode School Wide Positive Behavoir Support oftewel SW-PBS. 
Gedurende een periode zal er een afspraak centraal staan waar we expliciet onze aandacht op richten. In de eerste vier schoolweken zijn dit de afspraken:

  1. Ik ruim mijn jas en tas netjes op, dan is de kapstok helemaal top!
  2. Ik werk rustig op de binnenplek, dat is helemaal te gek!
  3. Ik houd mijn handen en voeten bij mijn eigen lichaam, dan ben ik voor mezelf en de ander zorgzaam.
  4. Ik kan in vriendelijke woorden mijn mening geven, dan kunnen we samen plezier beleven.

Een dag in groep goudvink:

De dagopening bestaat uit een welkomstliedje, een liedje van de dagen van de week en het bespreken van de dagritmekaarten.

We wisselen de dag af met leer- en ontspanningsmomenten. Tussendoor zingen we regelmatig een liedje of doen een bewegingsspelletje. Zo kunnen we ons erna weer goed concentreren op het werk. 

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag gymen we in de speelzaal. We leren spelletjes, werken met circuits waar toestellen in verwerkt zijn en doen gerichte oefeningen zoals b.v. vangen en gooien.

Eten en drinken: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we 2x pauze op school. De kinderen mogen dan twee trommeltjes meenemen. Eén trommeltje voor het fruitmoment en één trommeltje voor het broodmoment.

Op woensdag hebben we maar één pauze, dan hoeven de kinderen maar één trommeltje mee te nemen, alleen voor het fruitmoment. De kinderen krijgen drinken op school.


Als we van thuis iets mee naar school mogen nemen, dan geeft de juf ons van tevoren een briefje mee naar huis. Verder hanteren we de regel: speelgoed en andere materialen laten we thuis om zoekraken te voorkomen.


 

De GoudvinkGoudvink

De goudvink is een stevige vink (zangvogel), die ondanks zijn opvallende uiterlijk vaak over het hoofd wordt gezien, omdat hij zo schuw is en zo'n verborgen leven leidt. De goudvink wordt wel als kooivogel gehouden. Het is ongetwijfeld een van de mooiste Nederlandse zangvogels. De goudvink wordt door fruitkwekers wel als schadelijk beschouwd, omdat hij zich soms voedt met bloem- en bladknoppen van fruitbomen.


In Europa komen goudvinken voor van Noord-Portugal en Noord-Spanje, Midden-Italie en Noord-Griekenland in het zuiden, tot in Noorwegen, Zweden en Finland

Laatste fotoalbum
Fotoalbums groep Goudvink
Boerderij opa Har
Bezoek opa en oma van Koen
woensdag, 03 juli 2019
Schoolverlateroptreden
Vol aandacht kijken naar ...
maandag, 01 juli 2019
Verjaardag Amy
Amy 7 jaar
dinsdag, 25 juni 2019
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.