Speelgoeddag
dinsdag, 03 september 2019
24
aug

Welkom op de webpagina van groep Goudvink!

Juf Anne Ruigt-Weijman en juf Marja Golsteijn-Orbons zijn de groepsleerkrachten van groep Goudvink. In deze groep zitten op bij de start van het schooljaar 7 kinderen; 5 jongens en 2 meisjes. De groep mag groeien tot 16 kinderen. 

De leerkrachten: 

Maandag

Juf Anne

PSW OSK: Josien Kierkels

Dinsdag

Juf Anne

 PSW OSK: Josien Kierkels

Woensdag

Juf Marja

 PSW OSK: Yvonne Smolenaers

Donderdag

Juf Marja

 PSW OSK: Yvonne Smolenaers

Vrijdag

Juf Marja

 PSW OSK: Yvonne Smolenaers


Via het e-mailadres goudvink@sbodehorst.nl kunnen jullie onze juffen een berichtje of een mededeling sturen.

Juf Magda is logopediste op onze school. Op maandag en donderdag is juf Magda een gedeelte van de morgen bij ons in de groep erbij. We werken dan met behulp van een circuitvorm waarbij de kinderen tijdens één onderdeel van het circuit bij juf Magda in het logopediegroepje werken, alle kinderen komen dan één keer aan de beurt.

PSW OSK

In onze groep is er ondersteuning van PSW OSK (Ondersteuning School of Kinderopvang). Deze ondersteuning wordt ingevuld door Yvonne Smolenaers of Josien Kierkels. OSK is afgestemd op het individuele kind in zijn of haar omgeving,of een hele groep. In dit dit geval groep goudvink. Afhankelijk van de hulpvragen zijn er verschillende mogelijkheden in ondersteuning. SBO de Horst is een pilot groep; dat wil zeggen dat alle kinderen in groep goudvink OSK ontvangen.

Gymmen

Op dinsdag- en donderdagmiddag gaan de kinderen van groep goudvink gymmen in het speellokaal binnen onze eigen school. Bij goed weer gymmen we ook wel eens buiten. De gymschoenen blijven daarom op school.

Groepsweetjes

Methodes:

In onze groep werken we afwisselend met de methodes Peuterplein, Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. Alle methodes werken rondom een thema dat gedurende een aantal weken (meestal 4 centraal staan).

Als we werken met de methode Kleuterplein, dan kunnen we zonodig een stapje naar beneden gaan en/of aanvullen met de methode Peuterplein. Met behulp van Kleuterplein/Peuterplein ontdekken en ervaren we de wereld om ons heen.
Met behulp van deze methodes werken we aan de vakgebieden: taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling. Raai de Kraai (de knuffel behorende bij de methode) leidt ons door alle thema's.

Kleuteruniversiteit maakt in samenwerking met uitgevers van kinderboeken thematische projecten op basis van (prenten)boeken. Ook bij Kleuteruniversiteit komen de verschillende vakgebieden aan bod.

Zonodig kunnen we tijdens de rekenlessen ook nog gebruiken maken van de rekenmethode Wizwijs voor groep 1 en 2 (deze rekenmethode wordt ook gebruikt in de groepen 3 t/m 8).

Net zoals de andere groepen in onze school werken wij ook met de methode School Wide Positive Behavoir Support oftewel SW-PBS. 
Gedurende een periode zal er een afspraak centraal staan waar we expliciet onze aandacht op richten. 

Een dag in groep goudvink:

De dagopening bestaat uit een goedemorgenliedje, een liedje van de dagen van de week en het bespreken van de dagritmekaarten.

We wisselen de dag af met leer- en ontspanningsmomenten. Tussendoor zingen we regelmatig een liedje of doen een bewegingsspelletje. Zo kunnen we ons erna weer goed concentreren op het werk. 

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag gymen we in de speelzaal. We leren spelletjes, werken met circuits waar toestellen in verwerkt zijn en doen gerichte oefeningen zoals b.v. vangen en gooien.

Op woensdag werken we groepsdoorbrekend samen met groep Koolmees. We spelen zowel in de eigen als in de Koolmees-groep en maken zo kennis met andere materialen en kinderen.

Eten en drinken: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we 2x pauze op school. De kinderen mogen dan twee trommeltjes meenemen. Eén trommeltje voor het fruitmoment en één trommeltje voor het broodmoment.

Op woensdag hebben we maar één pauze, dan hoeven de kinderen maar één trommeltje mee te nemen, alleen voor het fruitmoment. De kinderen krijgen drinken op school.


Als we van thuis iets mee naar school mogen nemen, dan geeft de juf ons van tevoren een briefje mee naar huis. Verder hanteren we de regel: speelgoed en andere materialen laten we thuis om zoekraken te voorkomen.


Planbord

In de klas werken we met een planbord. Hierop hangen de foto's van de kinderen.
Elk werkje/ontwikkelingsmateriaal is afgebeeld op een kaartje. De juffen hangen een kaartje klaar. Dit kaartje is gekoppeld aan verschillende ontwikkelingsgebieden denk aan: woordslim of beeldslim (beginnende geletterdheid en lezen), denkslim (rekenen), lichaamslim en natuurslim, maar ook zelfslim, mensenslim en muziekslim.

Er zitten werkjes tussen om te ontprikkelen of ontspannen en ook werkjes die aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Ook ontwikkelingsmaterialen, constructiematerialen en taakjes gericht op (beginnend) lezen en rekenen zitten er tussen. Er is ook ruimte voor kinderen om zelf een werkje te plannen of om samen te spelen in de hoeken (hoekenwerk). Op deze manier proberen we goed aan te sluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van ieder kind.

Digitaal planbord: digikeuzebord

De komende periode onderzoeken we of we kunnen overschakelen naar een digitaal planbord. Het digikeuzebord geeft kinderen de kans om kinderen zelfstandig hun activiteiten (werkjes) te laten plannen. Het bord registreert de keuzes die kinderen maken. Ook is er de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken met groep koolmees. We bekijken of dit bord passend is de manier waarop we op de Horst werken.  


Zelfstandigheid

In onze groep werken we ook aan onze zelfstandigheid.
De juffen stimuleren om dingen zoveel mogelijk zelf te doen bijvoorbeeld het dicht maken van de jas en het aantrekken van de gymschoenenen. De kinderen leren hoe ze aan een ander hulp kunnen vragen als ze het zelf hebben geprobeerd en het niet lukt. 

Zelfstandig zijn is ook oefenen in sociale vaardigheden. De kinderen oefenen daarom helpende zinnen die de juffen aanreiken te verinnerlijken. Denk aan: wil je me helpen? Zullen we samen spelen? Mag ik dat van je lenen? Op deze manier kunnen kinderen zelf kleine problemen of hulpvragen oplossen. Voor het oefenen van deze sociale vaardigheden werken we met de methode "kinderen en hun sociale talenten" en zetten we School Wide Postive Behavior Support (SW-PBS = goed gedrag kun je leren) in.
 

De GoudvinkGoudvink

De goudvink is een stevige vink (zangvogel), die ondanks zijn opvallende uiterlijk vaak over het hoofd wordt gezien, omdat hij zo schuw is en zo'n verborgen leven leidt. De goudvink wordt wel als kooivogel gehouden. Het is ongetwijfeld een van de mooiste Nederlandse zangvogels. De goudvink wordt door fruitkwekers wel als schadelijk beschouwd, omdat hij zich soms voedt met bloem- en bladknoppen van fruitbomen.


In Europa komen goudvinken voor van Noord-Portugal en Noord-Spanje, Midden-Italie en Noord-Griekenland in het zuiden, tot in Noorwegen, Zweden en Finland

Laatste fotoalbum
Fotoalbums groep Goudvink
Speelgoeddag
Mijn speelgoed
dinsdag, 03 september 2019
verjaardag tom 5
donderdag, 22 augustus 2019
Verjaardag Luuk
Luuk 6 jaar
woensdag, 21 augustus 2019
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.