Verjaardag Tom
dinsdag, 25 augustus 2020
24
aug

Welkom op de webpagina van groep Goudvink!

Juf Anne Ruigt-Weijman, Juf Kelly Murphy en juf Marja Golsteijn-Orbons zijn de groepsleerkrachten van groep Goudvink. In deze groep zitten bij de start van het schooljaar 9 kinderen; 8 jongens en 1 meisje. In deze groep kunnen nog kinderen instromen waardoor de groep groter zal worden. 

De leerkrachten: 

Maandag

Juf Anne

PSW OSK: Josien Kierkels

Dinsdag

Juf Kelly

 PSW OSK: Josien Kierkels

Woensdag

Juf Marja

 PSW OSK: Yvonne Smolenaers

Donderdag

Juf Marja

 PSW OSK: Yvonne Smolenaers

Vrijdag

Juf Marja

 PSW OSK: Yvonne Smolenaers


Via het e-mailadres goudvink.horst@kindante.nl kunnen jullie in één keer al onze juffen een berichtje of een mededeling sturen.

Juf Sonja is logopediste op onze school. Op dinsdag en donderdag is juf Sonja een gedeelte van de morgen bij ons in de groep erbij. We werken dan met behulp van een circuitvorm waarbij de kinderen tijdens één onderdeel van het circuit bij juf Sonja in het logopediegroepje werken, alle kinderen komen dan één keer aan de beurt.

PSW OSK

In onze groep is er ondersteuning vanuit zorg door PSW OSK (Ondersteuning op School of Kinderopvang). Deze ondersteuning wordt ingevuld door Yvonne Smolenaers of Josien Kierkels. 

Gymmen

Op maandag- en donderdagmiddag gaan de kinderen van groep goudvink gymmen in het speellokaal binnen onze eigen school. Bij goed weer gymmen we ook wel eens buiten. De gymschoenen blijven daarom op school.

Groepsweetjes

Methodes:

In onze groep werken we afwisselend met de methodes Peuterplein, Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. Middels alle methodes werken we rondom een thema dat gedurende een aantal weken (meestal 4) centraal staat.

Als we werken met de methode Kleuterplein, dan kunnen we zonodig een stapje naar beneden gaan en/of aanvullen met de methode Peuterplein. Met behulp van Kleuterplein/Peuterplein ontdekken en ervaren we de wereld om ons heen.
Met behulp van deze methodes werken we aan de vakgebieden: taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling. Raai de Kraai (de knuffel behorende bij de methode) leidt ons door alle thema´s.

Kleuteruniversiteit maakt in samenwerking met uitgevers van kinderboeken thematische projecten op basis van (prenten)boeken. Ook bij Kleuteruniversiteit komen de verschillende vakgebieden aan bod.

Zonodig kunnen we tijdens de rekenlessen ook nog gebruiken maken van de rekenmethode Wizwijs voor groep 1 en 2 (deze rekenmethode wordt ook gebruikt in de groepen 3 t/m 8).

Net zoals de andere groepen in onze school werken wij ook met de methode Schoolwide Positive Behavior Support oftewel SW-PBS. 
Gedurende een periode zal er een afspraak centraal staan waar we expliciet onze aandacht op richten. 

Een dag in groep goudvink:

De dagopening bestaat uit een goedemorgenliedje, een liedje van de dagen van de week en het bespreken van de dagritmekaarten.

We wisselen de dag af met leer- en ontspanningsmomenten. Tussendoor zingen we regelmatig een liedje of doen een bewegingsspelletje. Zo kunnen we ons erna weer goed concentreren op het werk. 

Op maandagmiddag en donderdagmiddag gymmen we in de speelzaal. We leren spelletjes, werken met circuits waar toestellen in verwerkt zijn en doen gerichte oefeningen zoals b.v. vangen en gooien.

In de middagen werken we groepsdoorbrekend samen met groep Koolmees. We spelen zowel in de eigen als in de Koolmees-groep en maken zo kennis met andere kinderen en andere materialen.

Eten en drinken: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we 2x pauze op school. De kinderen mogen dan twee trommeltjes meenemen. Eén trommeltje voor het fruitmoment en één trommeltje voor het broodmoment.

Op woensdag hebben we maar één pauze, dan hoeven de kinderen maar één trommeltje mee te nemen, alleen voor het fruitmoment. De kinderen krijgen drinken op school.


Als we van thuis iets mee naar school mogen nemen, dan geeft de juf ons van tevoren een briefje mee naar huis. Verder hanteren we de regel: speelgoed en andere materialen laten we thuis om zoekraken te voorkomen.


Planbord

In de klas werken we met een digitaal planbord. Hierop staan de foto´s van de kinderen en hun namen. 
Elk werkje/ontwikkelingsmateriaal is afgebeeld op een foto. De juffen plannen hierop werkjes in voor de kinderen. Er zitten werkjes tussen om te ontprikkelen of ontspannen en ook werkjes die aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Ook ontwikkelingsmaterialen, constructiematerialen en taakjes gericht op (beginnend) lezen en rekenen zitten ertussen.

In de middagen mogen de kinderen tijdens het groepsdoorbrekend werken zelf hun taakje plannen en wordt er samen in de hoeken gespeeld. Middels het digitaal planbord kunnen kinderen van de Goudvink ook met kinderen van groep Koolmees samen spelen. 


Zelfstandigheid

In onze groep werken we ook aan onze zelfstandigheid.
De juffen stimuleren om dingen zoveel mogelijk zelf te doen bijvoorbeeld het dicht maken van de jas en het aantrekken van de gymschoenenen. De kinderen leren hoe ze aan een ander hulp kunnen vragen als ze het zelf hebben geprobeerd en het niet lukt. 

Zelfstandig zijn is ook oefenen in sociale vaardigheden. De kinderen oefenen daarom helpende zinnen die de juffen aanreiken te verinnerlijken. Denk aan: wil je me helpen? Zullen we samen spelen? Mag ik dat van je lenen? Op deze manier kunnen kinderen zelf kleine problemen of hulpvragen oplossen. Voor het oefenen van deze sociale vaardigheden werken we met de methode "kinderen en hun sociale talenten" en zetten we Schoolwide Postive Behavior Support (SW-PBS = goed gedrag kun je leren) in.
 

De GoudvinkGoudvink

De goudvink is een stevige vink (zangvogel), die ondanks zijn opvallende uiterlijk vaak over het hoofd wordt gezien, omdat hij zo schuw is en zo'n verborgen leven leidt. De goudvink wordt wel als kooivogel gehouden. Het is ongetwijfeld een van de mooiste Nederlandse zangvogels. De goudvink wordt door fruitkwekers wel als schadelijk beschouwd, omdat hij zich soms voedt met bloem- en bladknoppen van fruitbomen.


In Europa komen goudvinken voor van Noord-Portugal en Noord-Spanje, Midden-Italie en Noord-Griekenland in het zuiden, tot in Noorwegen, Zweden en Finland

Laatste fotoalbum
Fotoalbums groep Goudvink
Verjaardag Tom
Tom 6 jaar
dinsdag, 25 augustus 2020
verjaardag Noah
vrijdag, 12 juni 2020
Het plantje - buitenspelen
Op de boerderij
dinsdag, 26 mei 2020
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.