Afbeeldingen inladen...

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

20
dec

De Horst is een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of pedagogische aard. Voor ons is het aansluiten bij de leerlingkenmerken en de behoeften van kinderen het centrale uitgangs-punt, deze visie komt tot uitdrukking in onze missie :

"Verschillen bieden kansen, dat zien wij wel zitten!"


SBO De Horst
 

LAATSTE NIEUWS!

18
dec

Gift aan L1-actie 'Samen voor de voedselbank'

Zoals u wellicht al weet hebben we in de afgelopen weken geld ingezameld om te doneren aan de L1-actie 'Samen voor de voedselbank', 
Vanmorgen hebben we op de speelplaats dit bedrag gegeven aan Henk Hover. Hij zal er zorg voor dragen dat van dit bedrag boodschappen worden ingekocht voor de actie 'Samen voor de voedselbank'.

Klik hier voor de foto's van de overdracht!

  

Bezoek de webpagina's van onze groepen

Goudvink
Koolmees
Kolibrie
Krullevaar
Papegaai
Pelikaan
Zeearend
Buizerd

Interessant om te weten!

Onze schoolgids
De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school. U kunt zich een beeld vormen van het onderwijsprogramma en de kwali-teit van onze school.
Download
Informatiefolder
In onze informatiefolder treft u alle wetenswaardigheden voor schooljaar 2014-2015.
O.a. Les- en gymtijden, overblijven, schoolafspraken, activiteiten- kalender etc.
Download
Jaarplanning
Als onderdeel van de informatie- folder kunt U hier nogmaals de jaarplanning bekijken.

Download
Schoolplan
Het schoolplan is het document waarin vermeld staat welke doelen De Horst in de komende jaren wil realiseren en hoe we dit willen realiseren.

Download
Jaarverslag GMR
Het jaarverslag van de GMR 2013 kunt u hier inzien en/of downloaden.
Download
Positief opvoeden
De powerpoint van onze algemene informatieavond van 14 maart 2013 j.l kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Jaarverslag 2012-2013
Het jaarverslag van SBO De Horst is afgerond. U kunt het verslag bekijken en/of downloaden.
Download
Rapport SBO De Horst
Een voorbeeld van een schoolrapport onder- en bovenbouw (+ uitleg per rapportblad) kunt u bekijken en/of downloaden.
Download
Toetsprotocol
Ons toetsprotocol kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Verslag kwaliteitsonderzoek 13/14
Download en lees hier het laatste inspectieverslag van onze school. (31 maart 2014)
Download
Ondersteuningsprofiel 2014-2019
Download en lees hier het ondersteuningsprofiel 2014-2019 van onze school.
Download
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.