SBO de Horst - Leeuwerik
zaterdag, 12 juni 2021
14
sep

De Leeuwerik

De groepsleerkracht van de Leeuwerik is juf Maud Gerards en juf Lisa Slijkoord ondersteunt. De groep start dit schooljaar met 19 leerlingen. 

Via het e-mailadres leeuwerik@sbodehorst.nl kunt u een bericht sturen.


De lessen:
Elke ochtend starten we met tien minuten stil lezen, vervolgens bespreken we het dagritme en enkele belangrijke nieuwtjes van leerlingen. 
Dan volgt de leesles, die we afsluiten met tien minuten voorlezen door de juf. 
Na de leesles is er tijd voor taal/spelling of begrijpend lezen. 
TIjdens de eerste pauze nemen de leerlingen hun tussendoortje en gaan ze lekker buiten spelen. Als de pauze is afgelopen, lopen de leerlingen rustig naar binnen en gaan we verder met de lessen. 
Rekenen als eerst, waarna contractwerk, natuur, handvaardigheid, verkeer, muziek, gymnastiek, SEO of schrijven volgt.

 

Handige weetjes:

Dinsdagmiddag gaan we gymmen bij De Bandert, leerlingen nemen dan hun gymspullen mee.

Donderdagmiddag (13.20u-13.40u) gaan leerlingen naar De Leesvogel, hier kunnen ze biebboeken kiezen.

Mededelingen/berichten/foto´s rondom de Leeuwerik worden op Isy geplaatst.

De klas kan sparen met groepsjoys voor beloningen, als beloning gaat de klas naar het bos of de speeltuin of kiezen ze iets voor in de klas.

De leerlingen kunnen ook individueel sparen voor beloningen, deze beloningen hebben ze aan het begin van het schooljaar met de klas afgesproken.

Aan het eind van het schooljaar is er de juffendag, dan sluiten we het schooljaar feestelijk af.

 

De Leeuwerik

Website onderdelenLeeuwerik

De leeuwerik kenmerkt zich door een slanke lichaamsbouw en een kegelvormige, tamelijk korte snavel, middelmatig lange
en spitse vleugels waarvan de derde slagpen de langste is. Het is een onrustige vogel en blijft zelden lang op dezelfde plaats,
hij loopt gedurig heen en weer of vliegt of vecht met andere vogels van zijn soort en krakeelt.

© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.