Afbeeldingen inladen...

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Goudvink
Thuiswerk materialen
Koolmees
Thuiswerk materialen
Kolibrie
Thuiswerk materialen
Leeuwerik
Thuiswerk materialen
Papegaai
Thuiswerk materialen
Pelikaan
Thuiswerk materialen
Zeearend
Thuiswerk materialen
Buizerd
Thuiswerk materialen
26
jun

De Horst is een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of pedagogische aard. Voor ons is het aansluiten bij de leerlingkenmerken en de behoeften van kinderen het centrale uitgangs-punt, deze visie komt tot uitdrukking in onze missie :

"Verschillen bieden kansen, dat zien wij wel zitten!"


SBO De Horst
 

LAATSTE NIEUWS!

1
sep

Emailadressen

Een overzicht van de emailadressen :

goudvink.horst@kindante.nl
koolmees.horst@kindante.nl
kolibrie.horst@kindante.nl
leeuwerik.horst@kindante.nl

papegaai.horst@kindante.nl
pelikaan.horst@kindante.nl
zeearend.horst@kindante.nl
buizerd.horst@kindante.nl

Algemeen emailadres / Directie
info.horst@kindante.nl

Directrice Patricia Linssen
p.linssen@kindante.nl

ouderraad 
or.horst@kindante.nl

medezeggenschapsraad
mr.horst@kindante.nl

zorgteam
zorgteam.horst@kindante.nl

vragen over de website / Isy
ict.horst@kindante.nl

Bouwcoödinator onderbouw | Anne Ruigt-Weijman
goudvink/koolmees/kolibrie/leeuwerik
a.ruigt@kindante.nl

Intern begeleider onderbouw | Wendy Dassen
goudvink/koolmees/kolibrie/leeuwerik
w.dassen@kindante.nl

Bouwcoördinator bovenbouw | Marian Versleijen
papegaai / pelikaan / zeearend / buizerd
m.versleijen@kindante.nl

Intern begeleider bovenbouw / stagecoördinator | Xander Koninkx
papegaai / pelikaan / zeearend / buizerd
x.koninkx@kindante.nl

U kunt op bovenstaande adressen klikken om een emailbericht te versturen!

Interessant om te weten!

Onze schoolgids
De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school. U kunt zich een beeld vormen van het onderwijsprogramma en de kwali-teit van onze school.
Download
Informatiefolder
In onze informatiefolder treft u alle wetenswaardigheden voor schooljaar 2021-2022.
O.a. Les- en gymtijden, overblijven, schoolafspraken, activiteiten- kalender etc.
Download
Jaarplanning
Als onderdeel van de informatiefolder kunt U hier nogmaals de jaarplanning bekijken.

Download
Schoolplan
Het schoolplan 2019-2023 is het document waarin vermeld staat welke doelen De Horst in de komende jaren wil realiseren en hoe we dit willen realiseren.

Download
Rapport SBO De Horst
Een voorbeeld van een schoolrapport onder- en bovenbouw (+ uitleg per rapportblad) kunt u bekijken en/of downloaden.
Download
Ondersteuningsprofiel 2019-2020
Download en lees hier het ondersteuningsprofiel 2019-2020 van onze school.
Onze excuses voor de opmaak van het document! Download
Sociale veiligheid
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat in okt/nov 2016 is gehouden kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Onderwijs-zorg SBO De Horst
Download en lees hier het document onderwijs & zorg
Download
Toetsprotocol
Ons toetsprotocol kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Verslag kwaliteitsonderzoek 16/17
Download en lees hier het laatste inspectieverslag van onze school. (20 maart 2017)
Download
Passend onderwijs Midden-Limburg
Heeft u vragen over passend onderwijs, ondersteuning op de basisschool of toelating SO/SBO? Bezoek dan de website van Passend Primair Onderwijs Midden-Limburg.
Bezoek
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.