Afbeeldingen inladen...

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Goudvink
Thuiswerk materialen
Koolmees
Thuiswerk materialen
Kolibrie
Thuiswerk materialen
Leeuwerik
Thuiswerk materialen
Papegaai
Thuiswerk materialen
Pelikaan
Thuiswerk materialen
Zeearend
Thuiswerk materialen
Buizerd
Thuiswerk materialen
30
mrt

De Horst is een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of pedagogische aard. Voor ons is het aansluiten bij de leerlingkenmerken en de behoeften van kinderen het centrale uitgangs-punt, deze visie komt tot uitdrukking in onze missie :

"Verschillen bieden kansen, dat zien wij wel zitten!"


SBO De Horst
 

LAATSTE NIEUWS!

16
mrt

Sluiting alle scholen

Gistermiddag om 17.30 uur heeft het kabinet bij monde van minister Slob besloten om de scholen met ingang van vandaag, maandag 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Reden hiervoor is om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken, te voorkomen dat sommige scholen wel en andere niet of maar beperkt open zijn en om ouders gerust te stellen.

We begrijpen dat deze maatregel ook voor u als ouders een grote impact heeft. We hopen dat u oplossingen heeft voor de opvang van uw kind(eren).

Voor ouders die beiden werken in een vitaal beroep1 én die echt geen andere mogelijkheden hebben om hun kinderen op te vangen, bieden wij opvang op school.

Vandaag zullen wij u opnieuw informeren over hoe wij het onderwijs voor uw kind de komende periode op een andere manier, op afstand, gaan organiseren.

We blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen en zullen nieuwe ontwikkelingen ook met u delen. Nieuwe updates plaatsen we op onze website www.kindante.nl

Met vriendelijke groet,

Peter Lemmens en Thecla van Hoogstraten
College van Bestuur Kindante

Interessant om te weten!

Onze schoolgids
De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school. U kunt zich een beeld vormen van het onderwijsprogramma en de kwali-teit van onze school.
Download
Informatiefolder
In onze informatiefolder treft u alle wetenswaardigheden voor schooljaar 2019-2020.
O.a. Les- en gymtijden, overblijven, schoolafspraken, activiteiten- kalender etc.
Download
Jaarplanning
Als onderdeel van de informatiefolder kunt U hier nogmaals de jaarplanning bekijken.

Download
Schoolplan
Het schoolplan 2019-2023 is het document waarin vermeld staat welke doelen De Horst in de komende jaren wil realiseren en hoe we dit willen realiseren.

Download
Datamuur SVO
De datamuur van de schoolvorderingen onderzoeken juni 2018 kunt u hier inzien/downloaden.
Download
Positief opvoeden
De powerpoint van onze algemene informatieavond van 14 maart 2013 j.l kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag 2016-2017 is afgerond. U kunt het verslag bekijken en/of downloaden.
Download
Rapport SBO De Horst
Een voorbeeld van een schoolrapport onder- en bovenbouw (+ uitleg per rapportblad) kunt u bekijken en/of downloaden.
Download
Toetsprotocol
Ons toetsprotocol kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Verslag kwaliteitsonderzoek 16/17
Download en lees hier het laatste inspectieverslag van onze school. (20 maart 2017)
Download
Ondersteuningsprofiel 2019-2020
Download en lees hier het ondersteuningsprofiel 2018-2019 van onze school.
Onze excuses voor de opmaak van het document! Download
Passend onderwijs Midden-Limburg
Heeft u vragen over passend onderwijs, ondersteuning op de basisschool of toelating SO/SBO? Bezoek dan de website van Passend Primair Onderwijs Midden-Limburg.
Bezoek
Sociale veiligheid
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat in okt/nov 2016 is gehouden kunt u hier bekijken en/of downloaden.
Download
Onderwijs-zorg SBO De Horst
Download en lees hier het document onderwijs & zorg
Download
© 2011 SBO De Horst — School voor speciaal basisonderwijs. All rights reserved.